ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Για την απομακρυσμένη εξυπηρέτηση των καταναλωτών είναι δυνατή η συμπλήρωση των αιτήσεων από το σπίτι τους και η αποστολή τους μέσω email (ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) deyaer@deyaer.gr.

Στις περιπτώσεις που απαιτείται επίδειξη ταυτότητας και για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα εξυπηρέτησης καταναλωτών στο τηλέφωνο 2754022945.

Διαφορετικά μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται στο τέλος της σελίδας.

Έγγραφα για εκτύπωση, σε μορφή απεικόνισης εγγράφων:

νέες συνδέσεις:

Α01-01 ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ENTOS

Α01-02 ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ EKTOS

Α01-04 ΕΠΙΠΛ ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΝΟ

Α02-01 ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ KENO

διακοπές – επανασυνδέσεις

Α03-01 ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ KENO

Α04-01 ΕΠΑΝΑΣΥΝΔ KENO pdf

Α04-02 ΕΠΑΝΑΣΕΣΗ- ΟΦΕΙΛΕΣ KENO

δηλώσεις

Α21 ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤ ΥΜ KENO

Α23 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ KENO

Α25 ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ KENO

Α26- ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ KENO

προβλήματα- βλάβες

Α50 ΠΡΒΛ ΠΑΡΟΧΗΣ KENO

Α55 ΠΡΒΛ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΧ KENO

Α70 ΠΡΒΛ ΒΑΝΑΣ KENO

τροποποίηση στοιχείων

Α91 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ KENO

Α92 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ KENO

Α93 ΑΛΛΑΓΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ KENO

Α94 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ KENO

για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση:

Α90 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ KENO

Έγγραφα για επεξεργασία και συμπλήρωση:

Α01-01 ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ENTOS d

Α01-02 ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ EKTOS d

Α01-04 ΕΠΙΠΛ ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΝΟ d

Α02-01 ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ KENO d

Α03-01 ΔΙΑΚΟΠΗ κενο d

Α04-01 ΕΠΑΝΑΣΥΝΔ KENO d

Α04-02 ΕΠΑΝΑΣΕΣΗ- ΟΦΕΙΛΕΣ KENO d

Α21 ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤ ΥΜ KENO d

Α23 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ KENO d

Α25 ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ KENO d

Α26- ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ KENO d

Α50 ΠΡΒΛ ΠΑΡΟΧΗΣ KENO d

Α55 ΠΡΒΛ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΧ KENO dΑ70 ΠΡΒΛ ΒΑΝΑΣ KENO d

Α70 ΠΡΒΛ ΒΑΝΑΣ KENO d

Α91 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ KENO d

Α92 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ KENO d

Α93 ΑΛΛΑΓΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ KENO

Α94 αφαιρεση ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ KENO d

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν105

για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση:

Α90 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ KENO d

Αρέσει σε %d bloggers: