ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Για την απομακρυσμένη εξυπηρέτηση των καταναλωτών είναι δυνατή η συμπλήρωση των αιτήσεων από το σπίτι τους και η αποστολή τους είτε μέσω τηλεομοιότυπου 2754023391, είτε μέσω email (ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) dkranid@otenet.gr, protokolo.deyaer@gmail.com.

Στις περιπτώσεις που απαιτείται επίδειξη ταυτότητας και για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα εξυπηρέτησης καταναλωτών στο τηλέφωνο 2754022945.

Διαφορετικά μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται στο τέλος της σελίδας.

Έγγραφα για εκτύπωση, σε μορφή απεικόνισης εγγράφων:

Α02-01 ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ KENO pdf

Α02-01 ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ KENO κοιλαδα pdf

Α03-01 ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ KENO pdf

Α04-01 ΕΠΑΝΑΣΥΝΔ KENO pdf

Α04-02 ΕΠΑΝΑΣΕΣΗ- ΟΦΕΙΛΕΣ KENO pdf

Α21 ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤ ΥΜ KENO pdf

Α23 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ KENO pdf

Α26- ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ KENO pdf

Α50 ΠΡΒΛ ΠΑΡΟΧΗΣ KENO pdf

Α55 ΠΡΒΛ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΧ KENO pdf

Α70 ΠΡΒΛ ΒΑΝΑΣ KENO pdf

Α90 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ KENO pdf

Α91 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ KENO pdf

Α92 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ KENO pdf

Α93 ΑΛΛΑΓΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ KENO pdf

Α94 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ KENO pdf

Α01-02 ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗEKTOS pdf

Α01-04 ΕΠΙΠΛ ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΝΟ ΑΛΛΑΓ ΙΔ pdf

ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΧ pdf

Έγγραφα για επεξεργασία και συμπλήρωση:

Α90 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ KENO d

Α91 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ KENO d

Α92 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ KENO d

Α94 αφαιρεση ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ KENO d

Α70 ΠΡΒΛ ΒΑΝΑΣ KENO d

Α65 ΠΡΒΛ ΦΡΕΑΤ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ KENO d

Α60 ΠΡΒΛ ΦΡΕΑΤ KENO d

Α55 ΠΡΒΛ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΧ KENO d

Α50 ΠΡΒΛ ΠΑΡΟΧΗΣ KENO d

Α26- ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ KENO d

Α25 ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ KENO d

Α24- ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΕΥΔΑΠ

Α23 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ KENO d

Α21 ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤ ΥΜ KENO d

Α04-02 ΕΠΑΝΑΣΕΣΗ- ΟΦΕΙΛΕΣ KENO d

Α03-01 ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ KENO d

Α02-01 ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ KENO-2 d

Α02-01 ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ KENO d

Α01-04 ΕΠΙΠΛ ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΝΟ ΑΛΛΑΓ ΙΔ d

Α01-02 ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗEKTOS d

Α01-02 ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗEKTOS

Α01-01 ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ENTOS

Υπ. δήλωση οικιών

Υπ. δήλωση οικιών με στεγανό βόθρο

Υπ. δήλωση εστιατορίων

Αίτηση συμψηφισμού οφειλών

ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΧ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν105

Αρέσει σε %d bloggers: