Αναρτήθηκε από: deyaer | 13 Δεκέμβριος, 2013

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 2430 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο διαγωνισμός για τη «συλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διαχείριση λυματολάσπης των ΕΕΛ της ΔΕΥΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΙΑΣ» πραγματοποιήθηκε την 10-12-2013, αλλά δεν αναδείχθηκε μειοδότης.

131210- ΑΠ2482_ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ

Σύμφωνα με την περίληψη της διακήρυξης 2431 και την παράγραφο 4.02 της διακήρυξης 2430 ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 17-12-2013 με ώρα λήξης υποβολής των προσφορών 10:30π.μ.

Στη νέα αυτή ημερομηνία μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σε αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν δήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά.

131210- ΑΠ2486_ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΔd ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ

Εκκρεμεί η έγκριση των πρακτικών του διαγωνισμού από το ΔΣ της ΔΕΥΑΕΡ., που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 16-12-2013.

Advertisements

Kατηγορίες