Αναρτήθηκε από: deyaer | 24 Μαρτίου, 2014

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Παρακάτω παρατίθενται τα αρχεία που περιέχουν τις συνόψεις των αποτελεσμάτων των αναλύσεων  των υδάτων του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας για τα έτη  2011-2014 (δηλαδή αν οι διάφορες παράμετροι είναι εντός ή εκτός των ορίων που προβλέπονται από την κοινοτική οδηγία 98/83/ΕΚ):

ΔΕΥΑΕΡ_ύδωρ_2011

ΔΕΥΑΕΡ_ύδωρ_2012

ΔΕΥΑΕΡ_ύδωρ_2013

ΔΕΥΑΕΡ_ύδωρ_2014

 

– Συνόψεις συμμόρφσης, αίτια και αναμενόμενες δράσεις για τις υπερβάσεις που παρατηρούνται στο νερό του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας ανά οικισμό και ανα μετρούμενη παράμετρο:

σύνοψη_χημ_αναλ_υδρ_ΤΡΙΑ_ΕΤΗ (2014, 2015, 2016)

 

Χρήση: Τα αρχεία είναι σε μορφή .PDF. Θα χρειαστείτε ένα πρόγραμμα προβολής αυτού του τύπου εγγράφων όπως adobe acrobat reader, okular, evince, κ.λ.π.

_

_

_

_

_

_

_

_

 

Advertisements

Kατηγορίες