Αναρτήθηκε από: deyaer | 6 Φεβρουαρίου, 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ1-2014

Κρανίδι, 06/02/2015
 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
 Στο Κρανίδι σήμερα στις 06 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2015 η υπογεγραμμένη Τσιφτσιάν Ευθυμία, υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας, ανάρτησα στο χώρο δημοσιεύσεων και τον πίνακα ανακοινώσεων της Επιχείρησης μετά από εντολή του Προέδρου τους πίνακες προσωπικού (Ονομαστική:200-204/06-02-2015, απορριπτέων: 205-209/06-02-2015, επιλογής: 210-214/06-02-2015 και κατάταξης: 195-199/06-02-2015) της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  με αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, με αρ.πρωτ. 1585/03-10-2014.
 Η ανάρτηση έγινε ενώπιον των κατωτέρω δύο μαρτύρων :
  1. Πάλλης Ιωάννης
  1. Μόρογλου Νεκτάριος
Για απόδειξη της δημοσίευσης, συντάχθηκε το αποδεικτικό αυτό που υπογράφεται ως κατωτέρω:
Αυτός που έκανε τη ανάρτηση                                         Οι Μάρτυρες
Τσιφτσιάν Ευθυμία
Πάλλης Ιωάννης
Μόρογλου Νεκτάριος
150206-ΑΠ214-ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΥΕ104-ΣΟΧ1-2014 
150206-ΑΠ213-ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΔΕ103-ΣΟΧ1-2014 
150206-ΑΠ212-ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΔΕ102-ΣΟΧ1-2014 
150206-ΑΠ211-ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΤΕ101-ΣΟΧ1-2014 
150206-ΑΠ210-ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΤΕ100-ΣΟΧ1-2014 
150206-ΑΠ209-ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ-ΥΕ104-ΣΟΧ1-2014 
150206-ΑΠ208-ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ-ΔΕ103-ΣΟΧ1-2014 
150206-ΑΠ207-ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ-ΔΕ102-ΣΟΧ1-2014 
150206-ΑΠ206-ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ-ΤΕ101-ΣΟΧ1-2014 
150206-ΑΠ205-ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ-ΤΕ100-ΣΟΧ1-2014 
150206-ΑΠ204-ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΥΕ104-ΣΟΧ1-14 
150206-ΑΠ203-ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΕ103-ΣΟΧ1-14 
150206-ΑΠ202-ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΕ102-ΣΟΧ1-14 
150206-ΑΠ201-ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΕ101-ΣΟΧ1-14 
150206-ΑΠ200-ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΕ100-ΣΟΧ1-14 
150206-ΑΠ199-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΥΕ104-ΣΟΧ1-2014 
150206-ΑΠ198-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΔΕ103-ΣΟΧ1-2014_ΟΕ_ΩΦΘ4ΟΡ3Θ-Σ4Π
150206-ΑΠ197-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΔΕ102-ΣΟΧ1-2014 
150206-ΑΠ196-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΤΕ101-ΣΟΧ1-2014 
150206-ΑΠ195-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΤΕ100-ΣΟΧ1-2014
Advertisements

Kατηγορίες