Αναρτήθηκε από: deyaer | 12 Φεβρουαρίου, 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΔΣ 233/2012

Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 

ΚΡΑΝΙΔΙ, 12-02-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. είχε λάβει την 29η Οκτωβρίου 2012 την Απόφαση 233/2012, με την οποία ενέκρινε ομόφωνα την νέα Τιμολογιακή Πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. Η απόφαση αυτή διαβιβάστηκε για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ερμιονίδας επί Δημαρχίας Δημητρίου Καμιζή, αλλά δεν προωθήθηκε ποτέ προς συζήτηση και λήψη απόφασης στην ημερήσια διάταξη. Επισυνάπτεται η εν λόγω απόφαση.

Σ22 ΑΔΣ233

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΗΣ

Advertisements

Kατηγορίες