Αναρτήθηκε από: deyaer | 5 Μαρτίου, 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝ

 Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 

ΚΡΑΝΙΔΙ, 05-03-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από ερώτημα της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. προς την Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) λάβαμε τη συνημμένη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας – Δικηγόρου Αθηνών Πάνου Ζυγούρη. Στη γνωμοδότηση αυτή αναφέρεται ότι είναι δυνατή η λήψη απόφασης από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. για την εξίσωση των τελών ύδρευσης σε ολόκληρη την εδαφική περιφέρεια της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., δηλαδή στο Δήμο Ερμιονίδας αλλά η απόφαση αυτή θα έχει ισχύ για το μέλλον και μόνο. Τυχόν πρόβλεψη σε αυτή περί αναδρομικής ισχύος θα είναι μη νόμιμη. Συνεπώς η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. δεν μπορεί να μειώσει την τιμή της μονάδας του καταναλισκόμενου νερού στη Δημοτική Ενότητα Ερμιόνης αναδρομικά.

 Γνωμοδότηση Αναδρομικής Ενοποίησης Τιμολογίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΗΣ

Advertisements

Kατηγορίες