Αναρτήθηκε από: deyaer | 8 Απρίλιος, 2015

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Τα παρακάτω αρχεία είναι σε μορφή .pdf και τα ονόματα τους αποτελούνται από την ημερομηνία της δειγματοληψίας (π.χ. όπου 150129 η ημερομηνία 29/01/2015),  ένα ακρωνύμιο για κάθε κοινότητα (όπου ΚΡ: Κρανίδι, ΚΜ: Κάμπος Κρανιδίου, Ε: Ερμιόνη, ΠΧ: Πορτοχέλι,  Δ: Δίδυμα, ΚΛ: Κοιλάδα, Η: Ηλιόκαστρο, Θ: Θερμησία, Φ: Φούρνοι, Λ: Λουκαϊτι, Ρ: Ράδο, ΠΛ: Πελεή) και τον κωδικό αριθμό του δείγματος.

150129-ΚΡ_0684_5_25050660_0011000_1

150129-ΚΡ_0684_5_25050661_0011000_1

150129-ΚΡ_0684_5_25050662_0011000_1

150129-ΚΡ_0684_5_25050663_0011000_1

150129-ΚΜ_0684_5_25050672_0011000_1

150129-Ε_0684_5_25050657_0011000_1

150129-Ε_0684_5_25050658_0011000_1

150129-Ε_0684_5_25050659_0011000_1

150129-ΠΧ_0684_5_25050664_0011000_1

150129-ΠΧ_0684_5_25050665_0011000_1

150129-Δ_0684_5_25050668_0011000_1

150129-ΚΛ_0684_5_25050666_0011000_1

150129-ΚΛ_0684_5_25050667_0011000_1

150129-Η_0684_5_25050670_0011000_1

150129-Θ_0684_5_25050671_0011000_1

150129-Φ_0684_5_25050675_0011000_1

150129-Λ_0684_5_25050674_0011000_1

150129-Ρ_0684_5_25050673_0011000_1

150129-ΠΛ_0684_5_25050669_0011000_1

150206-ΚΡ-Επαναλ_0684_7_25060976_0009000_1

Advertisements

Kατηγορίες