Αναρτήθηκε από: deyaer | 8 Απρίλιος, 2015

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Τα παρακάτω αρχεία είναι σε μορφή .pdf και τα ονόματα τους αποτελούνται από την ημερομηνία της δειγματοληψίας (π.χ. όπου 150226 η ημερομηνία 26/02/2015),  ένα ακρωνύμιο για κάθε κοινότητα (όπου ΚΡ: Κρανίδι, ΚΜ: Κάμπος Κρανιδίου, Ε: Ερμιόνη, ΠΧ: Πορτοχέλι,  Δ: Δίδυμα, ΚΛ: Κοιλάδα, Η: Ηλιόκαστρο, Θ: Θερμησία, Φ: Φούρνοι, Λ: Λουκαϊτι, Ρ: Ράδο, ΠΛ: Πελεή) και τον κωδικό αριθμό του δείγματος.

150226-ΚΡ_0684_8_25090455_0011000_1

150226-ΚΡ_0684_8_25090456_0011000_1

150226-ΚΡ_0684_8_25090457_0011000_1

150226-ΚΡ_0684_8_25090458_0011000_1

150226-ΚΜ_0684_8_25090454_0011000_1

150226-Ε_0684_8_25090440_0011000_1

150226-Ε_0684_8_25090441_0011000_1

150226-Ε_0684_8_25090442_0011000_1

150226-ΠΧ_0684_8_25090438_0011000_1

150226-ΠΧ_0684_8_25090439_0011000_1

150226-Δ_0684_8_25090449_0011000_1

150226-Δ_0684_8_25090450_0011000_1

150226-ΚΛ_0684_8_25090452_0011000_1

150226-ΚΛ_0684_8_25090453_0011000_1

150226-Η_0684_8_25090445_0011000_1__001

150226-Θ_0684_8_25090443_0011000_1

150226-Θ_0684_8_25090444_0011000_1

150226-Φ_0684_8_25090451_0011000_1

150226-Ρ_0684_8_25090448_0011000_1__001

150226-Λ_0684_8_25090446_0011000_1

150226-ΠΛ_0684_8_25090447_0011000_1

Advertisements

Kατηγορίες