Αναρτήθηκε από: deyaer | 16 Απρίλιος, 2015

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Τα παρακάτω αρχεία είναι σε μορφή .pdf και τα ονόματα τους αποτελούνται από την ημερομηνία της δειγματοληψίας (π.χ. όπου 150326 η ημερομηνία 26/03/2015),  ένα ακρωνύμιο για κάθε κοινότητα (όπου ΚΡ: Κρανίδι, ΚΜ: Κάμπος Κρανιδίου, Ε: Ερμιόνη, ΠΧ: Πορτοχέλι,  Δ: Δίδυμα, ΚΛ: Κοιλάδα, Η: Ηλιόκαστρο, Θ: Θερμησία, Φ: Φούρνοι, Λ: Λουκαϊτι, Ρ: Ράδο, ΠΛ: Πελεή) και τον κωδικό αριθμό του δείγματος. Το ακρωνύμιο «Επαναλ» εμφανίζεται σε αναλύσεις δειγμάτων που αφορούν επαναληπτική δειγματοληψία.

150326-ΚΡ_0684_11_25130567_0011000_1

150326-ΚΡ_0684_11_25130568_0011000_1

150326-ΚΡ_0684_11_25130569_0011000_1

150326-ΚΡ_0684_11_25130570_0011000_1

150326-ΚΜ_0684_11_25130554_0011000_1

150326-Ε_0684_11_25130564_0011000_1

150326-Ε_0684_11_25130565_0011000_1

150326-Ε_0684_11_25130566_0011000_1

150326-ΠΧ_0684_11_25130550_0011000_1

150326-ΠΧ_0684_11_25130551_0011000_1

150326-Δ_0684_11_25130556_0011000_1

150326-Δ_0684_11_25130557_0011000_1

150326-ΚΛ_0684_11_25130552_0011000_1

150326-ΚΛ_0684_11_25130553_0011000_1

150326-Η_0684_11_25130561_0011000_1

150326-Η_0684_11_25130562_0011000_1

150326-Θ_0684_11_25130563_0011000_1

150326-Φ_0684_11_25130555_0011000_1

150326-Λ_0684_11_25130560_0011000_1

150326-Ρ_0684_11_25130559_0011000_1

150326-ΠΛ_0684_11_25130558_0011000_1

150407-Ε-Επαναλ_0684_13_25150452_0009000_1

150407-ΚΛ-Επαναλ_0684_13_25150454_0009000_1

150407-ΚΜ-Επαναλ_0684_13_25150455_0009000_1

150407-Λ-Επαναλ_0684_13_25150453_0009000_1

Advertisements

Kατηγορίες