Αναρτήθηκε από: deyaer | 2 Ιουνίου, 2015

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Τα παρακάτω αρχεία είναι σε μορφή .pdf και τα ονόματα τους αποτελούνται από την ημερομηνία της δειγματοληψίας (π.χ. όπου 150428 η ημερομηνία 28/04/2015),  ένα ακρωνύμιο για κάθε κοινότητα (όπου ΚΡ: Κρανίδι, ΚΜ: Κάμπος Κρανιδίου, Ε: Ερμιόνη, ΠΧ: Πορτοχέλι,  Δ: Δίδυμα, ΚΛ: Κοιλάδα, Η: Ηλιόκαστρο, Θ: Θερμησία, Φ: Φούρνοι, Λ: Λουκαϊτι, Ρ: Ράδο, ΠΛ: Πελεή) και τον κωδικό αριθμό του δείγματος. Το ακρωνύμιο «Επαναλ» εμφανίζεται σε αναλύσεις δειγμάτων που αφορούν επαναληπτική δειγματοληψία.

150428-ΚΡ_0684_14_25180260_0011000_1

150428-ΚΡ_0684_14_25180261_0011000_1

150428-ΚΡ_0684_14_25180262_0011000_1

150428-ΚΜ_0684_14_25180273_0011000_1

150428-ΚΜ_0684_14_25180277_0011000_1

150428-Ε_0684_14_25180257_0011000_1

150428-Ε_0684_14_25180258_0011000_1

150428-Ε_0684_14_25180259_0011000_1

150428-ΠΧ_0684_14_25180263_0011000_1

150428-ΠΧ_0684_14_25180264_0011000_1

150428-ΠΧ-0684_14_25180264_0011000_1

150428-Δ_0684_14_25180267_0011000_1

150428-Δ_0684_14_25180268_0011000_1

150428-ΚΛ_0684_14_25180265_0011000_1

150428-ΚΛ_0684_14_25180266_0011000_1

150428-Η_0684_14_25180270_0011000_1

150428-Η_0684_14_25180271_0011000_1

150428-Θ_0684_14_25180272_0011000_1

150428-Φ_0684_14_25180276_0011000_1

150428-Λ_0684_14_25180275_0011000_1

150428-Ρ_0684_14_25180274_0011000_1

150428-ΠΛ_0684_14_25180269_0011000_1

Advertisements

Kατηγορίες