Αναρτήθηκε από: deyaer | 14 Αύγουστος, 2015

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015

Τα παρακάτω αρχεία είναι σε μορφή .pdf και τα ονόματα τους αποτελούνται από την ημερομηνία της δειγματοληψίας (π.χ. όπου 150529 η ημερομηνία 29/05/2015),  ένα ακρωνύμιο για κάθε κοινότητα (όπου ΚΡ: Κρανίδι, ΚΜ: Κάμπος Κρανιδίου, Ε: Ερμιόνη, ΠΧ: Πορτοχέλι,  Δ: Δίδυμα, ΚΛ: Κοιλάδα, Η: Ηλιόκαστρο, Θ: Θερμησία, Φ: Φούρνοι, Λ: Λουκαϊτι, Ρ: Ράδο, ΠΛ: Πελεή) και τον κωδικό αριθμό του δείγματος. Το ακρωνύμιο «Επαναλ» εμφανίζεται σε αναλύσεις δειγμάτων που αφορούν επαναληπτική δειγματοληψία. Η δειγματοληψία της ύδρευσης του Μαΐου 2015 αφορά στην ελεγκτική παρακολούθηση του νερού. Σημειώνεται ότι στο έντυπο των αναλύσεων του Κρανιδίου εμφανίζεται στο πεδίο Ταυτότητα Δείγματος ως δείγμα που λήφθηκε από τους Φούρνους και το αντίθετο, λόγω λάθους εκ παραδρομής.

150529-Κ (αντί Φ)_3333_1_25221438_0011000_1

150529-Κ (αντί Φ)_Cr_3333_2_25221446_0011000_1

150529-ΚΜ_3333_1_25221436_0011000_1

150529-ΚΜ_Cr_3333_2_25221444_0011000_1

150529-Ε_3334_1_25221453_0011000_1

150529-Ε_Cr_3334_2_25221457_0011000_1

150529-ΠΧ_3333_1_25221434_0011000_1

150529-ΠΧ_3333_2_25221442_0011000_1

150529-Δ_3333_1_25221439_0011000_1

150529-Δ_Cr_3333_2_25221447_0011000_1

150529-ΚΛ_3333_1_25221437_0011000_1

150529-ΚΛ_Cr_3333_2_25221445_0011000_1

 

150529-Η_3334_1_25221451_0011000_1

150529-Η_Cr_3334_2_25221455_0011000_1

150529-Η_Μποτσάνη_Cr_3334_2_25221454_0011000_1

150529-Η_Μποτσάνη_3334_1_25221450_0011000_1

150529-Θ_3334_1_25221452_0011000_1

150529-Θ_Cr_3334_2_25221456_0011000_1

 

 

 

150529-Φ (αντί Κ)_3333_1_25221435_0011000_1

150529-Φ (αντί Κ)_Cr_3333_2_25221443_0011000_1

150529-Λ_3333_1_25221441_0011000_1

150529-Λ_Cr_3333_2_25221449_0011000_1

 

150529-Ρ_3333_1_25221440_0011000_1

150529-Ρ_Cr_3333_2_25221448_0011000_1

 

Advertisements

Kατηγορίες