Αναρτήθηκε από: deyaer | 10 Οκτώβριος, 2015

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Τα παρακάτω αρχεία είναι σε μορφή .pdf και τα ονόματα τους αποτελούνται από την ημερομηνία της δειγματοληψίας (π.χ. όπου 150826 η ημερομηνία 26/08/2015),  ένα ακρωνύμιο για κάθε κοινότητα (όπου ΚΡ: Κρανίδι, ΚΜ: Κάμπος Κρανιδίου, Ε: Ερμιόνη, ΠΧ: Πορτοχέλι,  Δ: Δίδυμα, ΚΛ: Κοιλάδα, Η: Ηλιόκαστρο, Θ: Θερμησία, Φ: Φούρνοι, Λ: Λουκαϊτι, Ρ: Ράδο, ΠΛ: Πελεή) και τον κωδικό αριθμό του δείγματος. Το ακρωνύμιο «Επαναλ» εμφανίζεται σε αναλύσεις δειγμάτων που αφορούν επαναληπτική δειγματοληψία.

150924-ΚΡ_3333_15_25390692_0011000_1

150924-ΚΡ_3333_15_25390693_0011000_1

150924-ΚΡ_3333_15_25390694_0011000_1

150924-ΚΡ_3333_15_25390695_0011000_1

150924-ΚΜ_3333_15_25390696_0011000_1

150924-Ε_3334_14_25390686_0011000_1

150924-Ε_3334_14_25390687_0011000_1

150924-Ε_3334_14_25390688_0011000_1

150924-ΠΧ_3333_15_25390697_0011000_1

150924-ΠΧ_3333_15_25390698_0011000_1

150924-Δ_3333_15_25390702_0011000_1

150924-Δ_3333_15_25390703_0011000_1

150924-ΚΛ_3333_15_25390699_0011000_1

150924-ΚΛ_3333_15_25390700_0011000_1

150924-Η_3334_14_25390689_0011000_1

150924-Η-Μποτσάνη_3334_14_25390690_0011000_1

150924-Θ_3334_14_25390691_0011000_1

150924-Φ_3333_15_25390701_0011000_1

150924-Λ_3333_15_25390706_0011000_1

150924-Ρ_3333_15_25390705_0011000_1

150924-ΠΛ_3333_15_25390704_0011000_1

150930-Θ-Επαναλ_3334_17_25400786_0011000_1

150930-ΚΡ-Επαναλ_3333_18_25400785_0011000_1

150930-Λ-Επαναλ_3333_18_25400784_0011000_1

150930-ΠΧ-Επαναλ_3333_18_25400782_0011000_1

150930-ΠΧ-Επαναλ_3333_18_25400783_0011000_1

Advertisements

Kατηγορίες