Αναρτήθηκε από: deyaer | 5 Ιανουαρίου, 2016

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Τα παρακάτω αρχεία είναι σε μορφή .pdf και τα ονόματα τους αποτελούνται από την ημερομηνία της δειγματοληψίας (π.χ. όπου 151230 η ημερομηνία 30/12/2015),  ένα ακρωνύμιο για κάθε κοινότητα (όπου ΚΡ: Κρανίδι, ΚΜ: Κάμπος Κρανιδίου, Ε: Ερμιόνη, ΠΧ: Πορτοχέλι,  Δ: Δίδυμα, ΚΛ: Κοιλάδα, Η: Ηλιόκαστρο, Θ: Θερμησία, Φ: Φούρνοι, Λ: Λουκαϊτι, Ρ: Ράδο, ΠΛ: Πελεή) και τον κωδικό αριθμό του δείγματος.

151230-ΚΡ_3333_27_25530238_0011000_1

151230-ΚΡ_3333_27_25530239_0011000_1

151230-ΚΡ_3333_27_25530240_0011000_1

151230-ΚΡ_3333_27_25530241_0011000_1

151230-ΚΜ_3333_27_25530244_0011000_1

151230-Ε_3334_33_25530233_0011000_1

151230-Ε_3334_33_25530234_0011000_1

151230-Ε_3334_33_25530235_0011000_1

151230-ΠΧ_3333_27_25530236_0011000_1

151230-ΠΧ_3333_27_25530237_0011000_1

151230-Δ_3333_27_25530246_0011000_1

151230-Δ_3333_27_25530247_0011000_1

151230-ΚΛ_3333_27_25530243_0011000_1

151230-ΚΛ3333_27_25530242_0011000_1

151230-Η_3334_33_25530230_0011000_1

151230-Η_3334_33_25530231_0011000_1

151230-Θ_3334_33_25530232_0011000_1

151230-Φ_3333_27_25530245_0011000_1

151230-Λ_3333_27_25530250_0011000_1

151230-Ρ_3333_27_25530249_0011000_1

151230-ΠΛ_3333_27_25530248_0011000_1

Advertisements

Kατηγορίες