Αναρτήθηκε από: deyaer | 17 Φεβρουαρίου, 2016

Αναλύσεις Νερού Ιανουαρίου 2016

Τα παρακάτω αρχεία είναι σε μορφή .pdf και τα ονόματα τους αποτελούνται από την ημερομηνία της δειγματοληψίας (π.χ. όπου 160128 η ημερομηνία 28/1/2016),  ένα ακρωνύμιο για κάθε κοινότητα (όπου ΚΡ: Κρανίδι, ΚΜ: Κάμπος Κρανιδίου, Ε: Ερμιόνη, ΠΧ: Πορτοχέλι,  Δ: Δίδυμα, ΚΛ: Κοιλάδα, Η: Ηλιόκαστρο, Θ: Θερμησία, Φ: Φούρνοι, Λ: Λουκαϊτι, Ρ: Ράδο, ΠΛ: Πελεή) και τον κωδικό αριθμό του δείγματος.

160128-ΚΡ_3333_1_26040953_0011000_1

160128-ΚΡ_3333_1_26040954_0011000_1

160128-ΚΡ_3333_1_26040951_0011000_1

160128-ΚΡ_3333_1_26040952_0011000_1

160128-ΚΜ_3333_1_26040957_0011000_1

160128-Ε_3334_1_26040945_00110001

160128-Ε_3334_1_26040946_00110001

160128-Ε_3334_1_26040948_0011000_1

160128-ΠΧ_3333_1_26040949_0011000_1

160128-ΠΧ_3333_1_26040950_0011000_1

160128-Δ_3333_1_26040959_00110001

160128-Δ_3333_1_26040960_00110001

160128-ΚΛ_3333_1_26040955_0011000_1

160128-ΚΛ_3333_1_26040956_0011000_1

160128-Η_3334_1_26040941_0011000_1

160128-Η_3334_1_26040942_0011000_1

160128-Θ_3334_1_26040943_0011000_1

160128-Θ_3334_1_26040944_0011000_1

160128-Φ_3333_1_26040958_0011000_1

160128-Λ_3333_1_26040962_0011000_1

160128-Ρ_3333_1_26040961_0011000_1

Advertisements

Kατηγορίες