Αναρτήθηκε από: deyaer | 9 Μαρτίου, 2016

Αναλύσεις Νερού Φεβρουαρίου 2016

Τα παρακάτω αρχεία είναι σε μορφή .pdf και τα ονόματα τους αποτελούνται από την ημερομηνία της δειγματοληψίας (π.χ. όπου 160229 η ημερομηνία 29/2/2016),  ένα ακρωνύμιο για κάθε κοινότητα (όπου ΚΡ: Κρανίδι, ΚΜ: Κάμπος Κρανιδίου, Ε: Ερμιόνη, ΠΧ: Πορτοχέλι,  Δ: Δίδυμα, ΚΛ: Κοιλάδα, Η: Ηλιόκαστρο, Θ: Θερμησία, Φ: Φούρνοι, Λ: Λουκαϊτι, Ρ: Ράδο, ΠΛ: Πελεή) και τον κωδικό αριθμό του δείγματος.

160229-ΚΡ_3333_3_26090197_0011000_1

160229-ΚΡ_3333_3_26090198_0011000_1

160229-ΚΡ_3333_3_26090199_0011000_1

160229-ΚΡ_3333_3_26090200_0011000_1

160229-ΚΜ_3333_3_26090203_0011000_1

160229-Ε_3334_3_26090192_0011000_1

160229-Ε_3334_3_26090193_0011000_1

160229-Ε_3334_3_26090194_0011000_1

160229-ΠΧ_3333_3_26090195_0011000_1

160229-ΠΧ_3333_3_26090196_0011000_1

160229-Δ_3333_3_26090205_0011000_1

160229-ΚΛ_3333_3_26090201_0011000_1

160229-ΚΛ_3333_3_26090202_0011000_1

160229-Η_3334_3_26090188_0011000_1

160229-Η_3334_3_26090189_0011000_1

160229-Θ_3334_3_26090190_0011000_1

160229-Θ_3334_3_26090191_0011000_1

160229-Φ_3333_3_26090204_0011000_1

 

 

 

160229-Λ_3333_3_26090208_0011000_1

160229-Ρ_3333_3_26090207_0011000_1

160229-ΠΛ_3333_3_26090206_0011000_1

 

 

Advertisements

Kατηγορίες