Αναρτήθηκε από: deyaer | 7 Απρίλιος, 2016

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Κρανίδι, 07-04-2016

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ερμιονίδας (Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.) προβαίνει στην ακύρωση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, για τον τακτικό έλεγχο που αφορά την διαχειριστική χρήση των ετών 2014 και 2015 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 86/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Advertisements

Kατηγορίες