Αναρτήθηκε από: deyaer | 12 Απρίλιος, 2016

Αναλύσεις Νερού Μαρτίου 2016

Τα παρακάτω αρχεία είναι σε μορφή .pdf και τα ονόματα τους αποτελούνται από την ημερομηνία της δειγματοληψίας (π.χ. όπου 160330 η ημερομηνία 30/3/2016), ένα ακρωνύμιο για κάθε κοινότητα (όπου ΚΡ: Κρανίδι, ΚΜ: Κάμπος Κρανιδίου, Ε: Ερμιόνη, ΠΧ: Πορτοχέλι,  Δ: Δίδυμα, ΚΛ: Κοιλάδα, Η: Ηλιόκαστρο, Θ: Θερμησία, Φ: Φούρνοι, Λ: Λουκαϊτι, Ρ: Ράδο, ΠΛ: Πελεή) και τον κωδικό αριθμό του δείγματος.

160330-ΚΡ_3333_5_26130560_0011000_1

160330-ΚΡ_3333_5_26130561_0011000_1

160330-ΚΡ_3333_5_26130562_0011000_1

160330-ΚΡ_3333_5_26130563_0011000_1

160330-ΚΜ_3333_5_26130566_0011000_1

160330-Ε_3334_5_26130555_0011000_1

160330-Ε_3334_5_26130556_0011000_1

160330-Ε_3334_5_26130557_0011000_1

160330-ΠΧ_3333_5_26130558_0011000_1

160330-ΠΧ_3333_5_26130559_0011000_1

160330-Δ_3333_5_26130568_0011000_1

160330-Δ_3333_5_26130569_0011000_1

160330-ΚΛ_3333_5_26130564_0011000_1

160330-ΚΛ_3333_5_26130565_0011000_1

160330-Η_3334_5_26130552_0011000_1 (1)

160330-Η_3334_5_26130552_0011000_1 (2)

160330-Θ_3334_5_26130553_0011000_1

160330-Θ_3334_5_26130554_0011000_1

160330-Φ_3333_5_26130567_0011000_1

160330-Λ_3333_5_26130571_0011000_1

160330-Ρ_3333_5_26130570_0011000_1

 

Advertisements

Kατηγορίες