Αναρτήθηκε από: deyaer | 19 Μαΐου, 2016

Αναλύσεις Νερού Απριλίου 2016

Τα παρακάτω αρχεία είναι σε μορφή .pdf και τα ονόματα τους αποτελούνται από την ημερομηνία της δειγματοληψίας (π.χ. όπου 160505 η ημερομηνία 5/5/2016), ένα ακρωνύμιο για κάθε κοινότητα (όπου ΚΡ: Κρανίδι, ΚΜ: Κάμπος Κρανιδίου, Ε: Ερμιόνη, ΠΧ: Πορτοχέλι,  Δ: Δίδυμα, ΚΛ: Κοιλάδα, Η: Ηλιόκαστρο, Θ: Θερμησία, Φ: Φούρνοι, Λ: Λουκαϊτι, Ρ: Ράδο, ΠΛ: Πελεή) και τον κωδικό αριθμό του δείγματος.

160505-ΚΡ_3333_9_26180677_0011000_1

160505-ΚΡ_3333_9_26180678_0011000_1

160505-ΚΡ_3333_9_26180679_0011000_1

160505-ΚΡ_3333_9_26180680_0011000_1

160505-ΚΜ_3333_9_26180683_0011000_1

160505-Ε_3334_8_26180693_0011000_1

160505-Ε_3334_8_26180694_0011000_1

160505-Ε_3334_8_26180695_0011000_1

160505-ΠΧ_3333_9_26180675_0011000_1

160505-ΠΧ_3333_9_26180676_0011000_1

160505-Δ_3333_9_26180685_0011000_1

160505-ΚΛ_3333_9_26180681_0011000_1

160505-ΚΛ_3333_9_26180682_0011000_1

160505-Η_3334_8_26180689_0011000_1

160505-Η_3334_8_26180690_0011000_1

160505-Θ_3334_8_26180691_0011000_1

160505-Θ_3334_8_26180692_0011000_1

160505-Φ_3333_9_26180684_0011000_1

160505-Λ_3333_9_26180688_0011000_1

160505-Ρ_3333_9_26180687_0011000_1

160505-ΠΛ_3333_9_26180686_0011000_1

Advertisements

Kατηγορίες