Αναρτήθηκε από: deyaer | 18 Ιουνίου, 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΚΡΑΝΙΔΙ

Κρανίδι, 18-06-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

Λόγω διακοπής ρεύματος της Δ.Ε.Η. εξαιτίας ηλεκτρολογικής βλάβης του μετασχηματιστή της γεώτρησης στη θέση «Αυλώνα» σας ενημερώνουμε θα υπάρχει μειωμένη πίεση σε όλο το υδρευτικό δίκτυο και κυρίως στα υψηλότερα σημεία του οικισμού έως την αποκατάσταση της βλάβης.

Advertisements

Kατηγορίες