Αναρτήθηκε από: deyaer | 1 Ιουλίου, 2016

Αναλύσεις νερού Μαϊου 2016

Τα παρακάτω αρχεία είναι σε μορφή .pdf και τα ονόματα τους αποτελούνται από την ημερομηνία της δειγματοληψίας (π.χ. όπου 160531 η ημερομηνία 31/5/2016),  ένα ακρωνύμιο για κάθε κοινότητα (όπου ΚΡ: Κρανίδι, ΚΜ: Κάμπος Κρανιδίου, Ε: Ερμιόνη, ΠΧ: Πορτοχέλι,  Δ: Δίδυμα, ΚΛ: Κοιλάδα, Η: Ηλιόκαστρο, Θ: Θερμησία, Φ: Φούρνοι, Λ: Λουκαϊτι, Ρ: Ράδο, ΠΛ: Πελεή) και τον κωδικό αριθμό του δείγματος.

160531-ΚΡ_3333_10_26220679_0011000_1

160531-ΚΡ_3333_10_26220680_0011000_1

160531-ΚΡ_3333_10_26220681_0011000_1

160531-ΚΡ_3333_10_26220682_0011000_1

160531-ΚΜ_3333_10_26220685_0011000_1

160531-Ε_3334_9_26220695_0011000_1

160531-Ε_3334_9_26220696_0011000_1

160531-Ε_3334_9_26220697_0011000_1

160531-ΠΧ_3333_10_26220677_0011000_1

160531-ΠΧ_3333_10_26220678_0011000_1

160531-Δ_3333_10_26220687_0011000_1

160531-Δ_3333_10_26220688_0011000_1

160531-ΚΛ_3333_10_26220683_0011000_1

160531-ΚΛ_3333_10_26220684_0011000_1

160531-Η_3334_9_26220691_0011000_1

160531-Η_3334_9_26220692_0011000_1

160531-Θ_3334_9_26220693_0011000_1

160531-Θ_3334_9_26220694_0011000_1

160531-Φ_3333_10_26220686_0011000_1

160531-Λ_3333_10_26220690_0011000_1

160531-Ρ_3333_10_26220689_0011000_1

 

Advertisements

Kατηγορίες