Αναρτήθηκε από: deyaer | 19 Ιουλίου, 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΛΟΥΚΑΪΤΙΟΥ

Κρανίδι, 19-07-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΚΑΪΤΙΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΔΙΔΥΜΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκληθεί βλάβη στην αντλία μεταφοράς νερού από τη θέση «Βγέθι» και συνέπεια αυτής είναι η πλήρωση της κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης του Λουκαϊτίου μόνο από βυτιοφόρο όχημα. Επειδή η προγραμματισμένη καθημερινή μεταφορά νερού από το δίκτυο ύδρευσης των Διδύμων δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες του οικισμού, θα πραγματοποιείται μεταφορά νερού και από μισθωμένη γεώτρηση του Κρανιδίου. Το νερό της γεώτρησης αυτής είναι εντός των ορίων ανθρώπινης  κατανάλωσης, αλλά περιέχει αυξημένη περιεκτικότητα σε χλωριούχα άλατα, παρουσιάζει σχετικά υψηλή αγωγιμότητα και δεν έχει απολυμανθεί με τη χρήση υποχλωριώδους νατρίου. Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε να χρησιμοποιείται το νερό για όλες τις χρήσεις πλην της πόσης, μέχρι νεότερη ενημέρωσή μας. Επίσης σας παρακαλούμε για τη συνδρομή σας για την αποφυγή υπερκαταναλώσεων και απωλειών νερού.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

Ιωάννης Πάλλης

Advertisements

Kατηγορίες