Αναρτήθηκε από: deyaer | 28 Ιουλίου, 2016

Αναλύσεις νερού Ιουνίου 2016

Τα παρακάτω αρχεία είναι σε μορφή .pdf και τα ονόματα τους αποτελούνται από την ημερομηνία της δειγματοληψίας (π.χ. όπου 160531 η ημερομηνία 31/5/2016),  ένα ακρωνύμιο για κάθε κοινότητα (όπου ΚΡ: Κρανίδι, ΚΜ: Κάμπος Κρανιδίου, Ε: Ερμιόνη, ΠΧ: Πορτοχέλι,  Δ: Δίδυμα, ΚΛ: Κοιλάδα, Η: Ηλιόκαστρο, Θ: Θερμησία, Φ: Φούρνοι, Λ: Λουκαϊτι, Ρ: Ράδο, ΠΛ: Πελεή) και τον κωδικό αριθμό του δείγματος. Το ακρωνύμιο «Επαναλ» εμφανίζεται σε αναλύσεις δειγμάτων που αφορούν επαναληπτική δειγματοληψία.

160630-ΚΡ_3333_12_26261245_0011000_1

160630-ΚΡ_3333_12_26261246_0011000_1

160630-ΚΡ_3333_12_26261247_0011000_1

160630-ΚΡ_3333_12_26261248_0011000_1

160630-ΚΜ_3333_12_26261251_0011000_1

160630-Ε_3334_11_26261227_0011000_1

160630-Ε_3334_11_26261228_0011000_1

160630-Ε_3334_11_26261229_0011000_1

160630-ΠΧ_3333_12_26261243_0011000_1

160630-ΠΧ_3333_12_26261244_0011000_1

160630-Δ_3333_12_26261253_0011000_1

160630-ΚΛ_3333_12_26261249_0011000_1

160630-ΚΛ_3333_12_26261250_0011000_1

160630-Η_3334_11_26261223_0011000_1

160630-Η_3334_11_26261224_0011000_1

160630-Θ_3334_11_26261225_0011000_1

160630-Θ_3334_11_26261226_0011000_1

160630-Φ_3333_12_26261252_0011000_1

160630-Λ_3333_12_26261256_0011000_1

160630-Ρ_3333_12_26261255_0011000_1

160630-ΠΛ_3333_12_26261254_0011000_1

160712-Η-Επαναλ_3334_13_26280573_0009000_1

160712-Ρ-Επαναλ_3333_13_26280574_0009000_1

160712-Φ-Επαναλ_3333_13_26280575_0009000_1

Advertisements

Kατηγορίες