Αναρτήθηκε από: deyaer | 24 Αύγουστος, 2016

Αναλύσεις νερού Ιουλίου 2016

Τα παρακάτω αρχεία είναι σε μορφή .pdf και τα ονόματα τους αποτελούνται από την ημερομηνία της δειγματοληψίας (π.χ. όπου 160727 η ημερομηνία 27/7/2016),  ένα ακρωνύμιο για κάθε κοινότητα (όπου ΚΡ: Κρανίδι, ΚΜ: Κάμπος Κρανιδίου, Ε: Ερμιόνη, ΠΧ: Πορτοχέλι,  Δ: Δίδυμα, ΚΛ: Κοιλάδα, Η: Ηλιόκαστρο, Θ: Θερμησία, Φ: Φούρνοι, Λ: Λουκαϊτι, Ρ: Ράδο, ΠΛ: Πελεή) και τον κωδικό αριθμό του δείγματος. Το ακρωνύμιο «Επαναλ» εμφανίζεται σε αναλύσεις δειγμάτων που αφορούν επαναληπτική δειγματοληψία.

160727-ΚΡ_3333_19_26300987_0011000_1

160727-ΚΡ_3333_19_26300988_0011000_1

160727-ΚΡ_3333_19_26300989_0011000_1

160727-ΚΡ_3333_19_26300990_0011000_1

160727-ΚΜ_3333_19_26300993_0011000_1

160727-Ε_3334_14_26301003_0011000_1

160727-Ε_3334_14_26301004_0011000_1

160727-Ε_3334_14_26301005_0011000_1

160727-ΠΧ_3333_19_26300985_0011000_1

160727-ΠΧ_3333_19_26300986_0011000_1

160727-Δ_3333_19_26300995_0011000_1

160727-Δ_3333_19_26300996_0011000_1

160727-ΚΛ_3333_19_26300991_0011000_1

160727-ΚΛ_3333_19_26300992_0011000_1

160727-Η_3334_14_26300999_0011000_1

160727-Η_3334_14_26301000_0011000_1

160727-Θ_3334_14_26301001_0011000_1

160727-Θ_3334_14_26301002_0011000_1

160727-Φ_3333_19_26300994_0011000_1

160727-Λ_3333_19_26300998_0011000_1

160727-Ρ_3333_19_26300997_0011000_1

160818-Θ-Επαναλ_3334_16_26330610_0009000_1

160818-ΚΛ-Επαναλ_3333_21_26330608_0009000_1

160818-ΠΧ-Επαναλ_3333_21_26330607_0009000_1

Advertisements

Kατηγορίες