Αναρτήθηκε από: deyaer | 5 Οκτώβριος, 2016

Αναλύσεις νερού Αυγούστου 2016

Τα παρακάτω αρχεία είναι σε μορφή .pdf, αφορούν την Ελεγκτική και Δοκιμαστική Παρακολούθηση της ύδρευσης (συμπεριλαμβανομένου και του Cr+6) και τα ονόματα τους αποτελούνται από την ημερομηνία της δειγματοληψίας (π.χ. όπου 160901 η ημερομηνία 01/09/2016),  ένα ακρωνύμιο για κάθε κοινότητα (όπου ΚΡ: Κρανίδι, ΚΜ: Κάμπος Κρανιδίου, Ε: Ερμιόνη, ΠΧ: Πορτοχέλι,  Δ: Δίδυμα, ΚΛ: Κοιλάδα, Η: Ηλιόκαστρο, Θ: Θερμησία, Φ: Φούρνοι, Λ: Λουκαϊτι, Ρ: Ράδο, ΠΛ: Πελεή) και τον κωδικό αριθμό του δείγματος. Το ακρωνύμιο «Επαναλ» εμφανίζεται σε αναλύσεις δειγμάτων που αφορούν την Επαναληπτική Παρακολούθηση.

160901-ΚΡ-Ελεγκτική_3333_22_26351253_0011000_1

160901-ΚΡ-Cr+6_3333_24_26351263_0011000_1

160901-ΚΡ_3333_23_26351250_0011000_1

160901-ΚΡ_3333_23_26351251_0011000_1

160901-ΚΡ_3333_23_26351252_0011000_1

160922-ΚΡ-Επαναλ_3333_26_26381309_0011000_1

160901-ΚΜ-Ελεγκτική_3333_22_26351256_0011000_1

160901-ΚΜ-Cr+6_3333_24_26351265_0011000_1

160901-Ε-Ελεγκτική_3334_17_26351241_0011000_1

160901-Ε-Cr+6_3334_19_26351247_0011000_1

160901-Ε_3334_18_26351240_0011000_1

160901-Ε_3334_18_26351242_0011000_1

160922-E-Επαναλ_3334_21_26381311_0011000_1

160901-ΠΧ-Ελεγκτική_3333_22_26351248_0011000_1

160901-ΠΧ-Cr+6_3333_24_26351262_0011000_1

160901-ΠΧ_3333_23_26351249_0011000_1

160922-ΠΧ-Επαναλ_3333_26_26381307_0011000_1

160922-ΠΧ-Επαναλ_3333_26_26381308_0009000_1

160901-Δ-Ελεγκτική_3333_22_26351258_0011000_1

160901-Δ-Cr+6_3333_24_26351267_0011000_1

160901-ΚΛ-Ελεγκτική_3333_22_26351254_0011000_1

160901-ΚΛ-Cr+6_3333_24_26351264_0011000_1

160901-ΚΛ_3333_23_26351255_0011000_1

160901-ΗΛ-Ελεγκτική_3334_17_26351236_0011000_1

160901-ΗΛ-Cr+6_3334_19_26351243_0011000_1

160901-ΗΛ-Ελεγκτική_3334_17_26351237_0011000_1

160901-ΗΛ-Cr+6_3334_19_26351244_0011000_1

160901-Θ-Ελεγκτική_3334_17_26351238_0011000_1

160901-Θ-Cr+6_3334_19_26351245_0011000_1

160901-Θ-Ελεγκτική_3334_17_26351239_0011000_1

160901-Θ-Cr+6_3334_19_26351246_0011000_1

160901-Φ-Ελεγκτική_3333_22_26351257_0011000_1

160901-Φ-Cr+6_3333_24_26351266_0011000_1

160901-Λ-Ελεγκτική_3333_22_26351261_0011000_1

160901-Λ-Cr+6_3333_24_26351270_0011000_1

160901-Ρ-Ελεγκτική_3333_22_26351260_0011000_1

160901-Ρ-Cr+6_3333_24_26351269_0011000_1

160901-ΠΛ-Ελεγκτική_3333_22_26351259_0011000_1

160901-ΠΛ-Cr+6_3333_24_26351268_0011000_1

Σχετικά με την περιεκτικότητα των δειγμάτων σε ολικό χρώμιο (Cr) και εξασθενές χρώμιο (Cr+6) σας επισυνάπτουμε κατάλληλο διάγραμμα με τις αναλύσεις από όλο το Δήμου Ερμιονίδας και σημειώνουμε ότι η παραμετρική τιμή (όριο) του ολικού χρωμίου είναι 50 μg/l (σημ. δεν υφίσταται παραμετρική τιμή του εξασθενούς χρωμίου).

cr-1-9-16

 

Advertisements

Kατηγορίες