Αναρτήθηκε από: deyaer | 21 Νοέμβριος, 2016

Αναλύσεις νερού Οκτωβρίου 2016

Τα παρακάτω αρχεία είναι σε μορφή .pdf, αφορούν τη Δοκιμαστική Παρακολούθηση της ύδρευσης και τα ονόματα τους αποτελούνται από την ημερομηνία της δειγματοληψίας (π.χ. όπου 161103 η ημερομηνία 03/11/2016), ένα ακρωνύμιο για κάθε κοινότητα (όπου ΚΡ: Κρανίδι, ΚΜ: Κάμπος Κρανιδίου, Ε: Ερμιόνη, ΠΧ: Πορτοχέλι,  Δ: Δίδυμα, ΚΛ: Κοιλάδα, Η: Ηλιόκαστρο, Θ: Θερμησία, Φ: Φούρνοι, Λ: Λουκαϊτι, Ρ: Ράδο, ΠΛ: Πελεή) και τον κωδικό αριθμό του δείγματος. Το ακρωνύμιο «Επαναλ» εμφανίζεται σε αναλύσεις δειγμάτων που αφορούν την Επαναληπτική Παρακολούθηση.

161103-ΚΡ_3333_34_26441232_0011000_1

161103-ΚΡ_3333_34_26441231_0011000_1

161103-ΚΡ_3333_34_26441230_0011000_1

161103-ΚΡ_3333_34_26441229_0011000_1

161103-ΚΜ_3333_34_26441235_0011000_1

161103-Ε_3334_31_26441226_0011000_1

161103-Ε_3334_31_26441225_0011000_1

161103-Ε_3334_31_26441224_0011000_1

161103-ΠΧ_3333_34_26441228_0011000_1

161103-ΠΧ_3333_34_26441227_0011000_1

161103-Δ_3333_34_26441238_0011000_1

161103-Δ_3333_34_26441237_0011000_1

161103-ΚΛ_3333_34_26441234_0011000_1

161103-ΚΛ_3333_34_26441233_0011000_1

161103-Η_3334_31_26441221_0011000_1

161103-Η_3334_31_26441220_0011000_1

161103-Θ_3334_31_26441223_0011000_1

161103-Θ_3334_31_26441222_0011000_1

161103-Φ_3333_34_26441236_0011000_1

161103-Ρ_3333_34_26441239_0011000_1

161116-Ε-Επαναλ_3334_33_26460788_0009000_1

Advertisements

Kατηγορίες