Αναρτήθηκε από: deyaer | 12 Ιανουαρίου, 2017

Αναλύσεις νερού Δεκεμβρίου 2016

Τα παρακάτω αρχεία είναι σε μορφή .pdf, αφορούν τη Δοκιμαστική Παρακολούθηση της ύδρευσης και τα ονόματα τους αποτελούνται από την ημερομηνία της δειγματοληψίας (π.χ. όπου 161228 η ημερομηνία 28/12/2016), ένα ακρωνύμιο για κάθε κοινότητα (όπου ΚΡ: Κρανίδι, ΚΜ: Κάμπος Κρανιδίου, Ε: Ερμιόνη, ΠΧ: Πορτοχέλι,  Δ: Δίδυμα, ΚΛ: Κοιλάδα, Η: Ηλιόκαστρο, Θ: Θερμησία, Φ: Φούρνοι, Λ: Λουκαϊτι, Ρ: Ράδο, ΠΛ: Πελεή) και τον κωδικό αριθμό του δείγματος.

161228-ΚΡ_3333_41_26520530_0011000_1

161228-ΚΡ_3333_41_26520531_0011000_1

161228-ΚΡ_3333_41_26520532_0011000_1

161228-ΚΡ_3333_41_26520533_0011000_1

161228-Ε_3334_38_26520525_0011000_1

161228-Ε_3334_38_26520526_0011000_1

161228-Ε_3334_38_26520527_0011000_1

161228-ΠΧ_3333_41_26520528_0011000_1

161228-ΠΧ_3333_41_26520529_0011000_1

161228-Δ_3333_41_26520538_0011000_1

161228-ΚΛ_3333_41_26520534_0011000_1

161228-ΚΛ_3333_41_26520535_0011000_1

161228-Η_3334_38_26520521_0011000_1

161228-Η_3334_38_26520523_0011000_1

161228-Θ_3334_38_26520522_0011000_1

161228-Θ_3333_41_26520537_0011000_1

161228-Φ_3334_38_26520524_0011000_1

161228-Λ_3333_41_26520541_0011000_1

161228-Ρ_3333_41_26520540_0011000_1

161228-ΠΛ_3333_41_26520539_0011000_1

Advertisements

Kατηγορίες