Αναρτήθηκε από: deyaer | 10 Φεβρουαρίου, 2017

Αναλύσεις νερού Ιανουαρίου 2017

Τα παρακάτω αρχεία είναι σε μορφή .pdf, αφορούν τη Δοκιμαστική Παρακολούθηση της ύδρευσης και τα ονόματα τους αποτελούνται από την ημερομηνία της δειγματοληψίας (π.χ. όπου 170130 η ημερομηνία 30/01/2017), ένα ακρωνύμιο για κάθε κοινότητα (όπου ΚΡ: Κρανίδι, ΚΜ: Κάμπος Κρανιδίου, Ε: Ερμιόνη, ΠΧ: Πορτοχέλι,  Δ: Δίδυμα, ΚΛ: Κοιλάδα, Η: Ηλιόκαστρο, Θ: Θερμησία, Φ: Φούρνοι, Λ: Λουκαϊτι, Ρ: Ράδο, ΠΛ: Πελεή) και τον κωδικό αριθμό του δείγματος. Το ακρωνύμιο «Επαναλ» εμφανίζεται σε αναλύσεις δειγμάτων που αφορούν την Επαναληπτική Παρακολούθηση.

170130-ΚΡ_3333_1_27050284_0011000_1

170130-ΚΡ_3333_1_27050285_0011000_1

170130-ΚΡ_3333_1_27050286_0011000_1

170130-ΚΡ_3333_1_27050287_0011000_1

170130-ΚΜ_3333_1_27050290_0011000_1

170130-Ε_3334_1_27050279_0011000_1

170130-Ε_3334_1_27050280_0011000_1

170130-Ε_3334_1_27050281_0011000_1

170130-ΠΧ_3333_1_27050282_0011000_1

170130-ΠΧ_3333_1_27050283_0011000_1

170130-Δ_3333_1_27050292_0011000_1

170130-Δ_3333_1_27050293_0011000_1

170130-ΚΛ_3333_1_27050288_0011000_1

170130-ΚΛ_3333_1_27050289_0011000_1

170130-Η_3334_1_27050275_0011000_1

170130-Η_3334_1_27050276_0011000_1

170130-Θ_3334_1_27050277_0011000_1

170130-Θ_3334_1_27050278_0011000_1

170130-Φ_3333_1_27050291_0011000_1

170130-Λ_3333_1_27050295_0011000_1

170130-Ρ_3333_1_27050294_0011000_1

170207-Θ-Επαναλ_3334_3_27060322_0009000_1

Advertisements

Kατηγορίες