Αναρτήθηκε από: deyaer | 6 Απρίλιος, 2017

Αναλύσεις νερού Μαρτίου 2017

Τα παρακάτω αρχεία είναι σε μορφή .pdf, αφορούν τη Δοκιμαστική Παρακολούθηση της ύδρευσης και τα ονόματα τους αποτελούνται από την ημερομηνία της δειγματοληψίας (π.χ. όπου 170329 η ημερομηνία 29/3/2017), ένα ακρωνύμιο για κάθε κοινότητα (όπου ΚΡ: Κρανίδι, ΚΜ: Κάμπος Κρανιδίου, Ε: Ερμιόνη, ΠΧ: Πορτοχέλι,  Δ: Δίδυμα, ΚΛ: Κοιλάδα, Η: Ηλιόκαστρο, Θ: Θερμησία, Φ: Φούρνοι, Λ: Λουκαϊτι, Ρ: Ράδο, ΠΛ: Πελεή) και τον κωδικό αριθμό του δείγματος.

170329-ΚΡ_3333_6_27130776_0011000_1

170329-ΚΡ_3333_6_27130777_0011000_1

170329-ΚΡ_3333_6_27130778_0011000_1

170329-ΚΡ_3333_6_27130779_0011000_1

170329-ΚΜ_3333_6_27130782_0011000_1

170329-Ε_3334_7_27130792_0011000_1

170329-Ε_3334_7_27130793_0011000_1

170329-Ε_3334_7_27130794_0011000_1

170329-ΠΧ_3333_6_27130774_0011000_1

170329-ΠΧ_3333_6_27130775_0011000_1

170329-Δ_3333_6_27130784_0011000_1

170329-Δ_3333_6_27130785_0011000_1

170329-ΚΛ_3333_6_27130780_0011000_1

170329-ΚΛ_3333_6_27130781_0011000_1

170329-Η_3334_7_27130788_0011000_1

170329-Η_3334_7_27130789_0011000_1

170329-Θ_3334_7_27130790_0011000_1

170329-Θ_3334_7_27130791_0011000_1

170329-Φ_3333_6_27130783_0011000_1

170329-Λ_3333_6_27130787_0011000_1

170329-Ρ_3333_6_27130786_0011000_1

Advertisements

Kατηγορίες