Αναρτήθηκε από: deyaer | 16 Μαΐου, 2017

Αναλύσεις νερού Απριλίου 2017

Τα παρακάτω αρχεία είναι σε μορφή .pdf, αφορούν τη Δοκιμαστική Παρακολούθηση της ύδρευσης και τα ονόματα τους αποτελούνται από την ημερομηνία της δειγματοληψίας (π.χ. όπου 170503 η ημερομηνία 03/05/2017), ένα ακρωνύμιο για κάθε κοινότητα (όπου ΚΡ: Κρανίδι, ΚΜ: Κάμπος Κρανιδίου, Ε: Ερμιόνη, ΠΧ: Πορτοχέλι,  Δ: Δίδυμα, ΚΛ: Κοιλάδα, Η: Ηλιόκαστρο, Θ: Θερμησία, Φ: Φούρνοι, Λ: Λουκαϊτι, Ρ: Ράδο, ΠΛ: Πελεή) και τον κωδικό αριθμό του δείγματος.

170503-ΚΡ_3333_9_27180517_0011000_1

170503-ΚΡ_3333_9_27180518_0011000_1

170503-ΚΡ_3333_9_27180519_0011000_1

170503-ΚΡ_3333_9_27180520_0011000_1

170503-ΚΜ_3333_9_27180523_0011000_1

170503-Ε_3334_10_27180512_0011000_1

170503-Ε_3334_10_27180513_0011000_1

170503-Ε_3334_10_27180514_0011000_1

170503-ΠΧ_3333_9_27180515_0011000_1

170503-ΠΧ_3333_9_27180516_0011000_1

170503-Δ_3333_9_27180525_0011000_1

170503-ΚΛ_3333_9_27180521_0011000_1

170503-ΚΛ_3333_9_27180522_0011000_1

170503-Η_3334_10_27180508_0011000_1

170503-Η_3334_10_27180509_0011000_1

170503-Θ_3334_10_27180510_0011000_1

170503-Θ_3334_10_27180511_0011000_1

170503-Φ_3333_9_27180524_0011000_1

170503-Λ_3333_9_27180528_0011000_1

170503-Ρ_3333_9_27180527_0011000_1

170503-ΠΛ_3333_9_27180526_0011000_1

Advertisements

Kατηγορίες