Αναρτήθηκε από: deyaer | 25 Ιουλίου, 2017

Αναλύσεις νερού Ιουνίου 2017

Τα παρακάτω αρχεία είναι σε μορφή .pdf, αφορούν την Δοκιμαστική Παρακολούθηση της ύδρευσης και τα ονόματα τους αποτελούνται από την ημερομηνία της δειγματοληψίας (π.χ. όπου 170628 η ημερομηνία 28/06/2017),  ένα ακρωνύμιο για κάθε κοινότητα (όπου ΚΡ: Κρανίδι, ΚΜ: Κάμπος Κρανιδίου, Ε: Ερμιόνη, ΠΧ: Πορτοχέλι,  Δ: Δίδυμα, ΚΛ: Κοιλάδα, Η: Ηλιόκαστρο, Θ: Θερμησία, Φ: Φούρνοι, Λ: Λουκαϊτι, Ρ: Ράδο, ΠΛ: Πελεή) και τον κωδικό αριθμό του δείγματος. Το ακρωνύμιο «Επαναλ» εμφανίζεται σε αναλύσεις δειγμάτων που αφορούν την Επαναληπτική Παρακολούθηση.

170628-ΚΡ_3333_17_27261261_0011000_1

170628-ΚΡ_3333_17_27261262_0011000_1

170628-ΚΡ_3333_17_27261263_0011000_1

170628-ΚΡ_3333_17_27261264_0011000_1

170628-ΚΜ_3333_17_27261267_0011000_1

170628-Ε_3334_15_27261256_0011000_1

170628-Ε_3334_15_27261257_0011000_1

170628-Ε_3334_15_27261258_0011000_1

170628-ΠΧ_3333_17_27261259_0011000_1

170628-ΠΧ_3333_17_27261260_0011000_1

170628-Δ_3333_17_27261269_0011000_1

170628-ΚΛ_3333_17_27261265_0011000_1

170628-ΚΛ_3333_17_27261266_0011000_1

170628-Η_3334_15_27261253_0011000_1

170628-Θ_3334_15_27261254_0011000_1

170628-Θ_3334_15_27261255_0011000_1

170628-Φ_3333_17_27261268_0011000_1

170628-Λ_3333_17_27261272_0011000_1

170628-Ρ_3333_17_27261271_0011000_1

170628-ΠΛ_3333_17_27261270_0011000_1

170713-ΚΡ-Επαναλ_3333_20_27281764_0011000_1

170713-ΚΡ-Επαναλ_3333_20_27281765_0009000_1

170713-ΕΡ-Επαναλ_3334_18_27281760_0011000_1

170713-ΕΡ-Επαναλ_3334_18_27281761_0009000_1

170713-ΠΧ-Επαναλ_3333_20_27281762_0009000_1

170713-ΠΧ-Επαναλ_3333_20_27281763_0009000_1

170713-ΚΛ-Επαναλ_3333_20_27281766_0009000_1

170713-ΚΛ-Επαναλ_3333_20_27281767_0009000_1

Advertisements

Kατηγορίες