Αναρτήθηκε από: deyaer | 11 Αύγουστος, 2017

Αναλύσεις νερού Ιουλίου 2017

Τα παρακάτω αρχεία είναι σε μορφή .pdf, αφορούν την Δοκιμαστική Παρακολούθηση της ύδρευσης και τα ονόματα τους αποτελούνται από την ημερομηνία της δειγματοληψίας (π.χ. όπου 170727 η ημερομηνία 27/07/2017),  ένα ακρωνύμιο για κάθε κοινότητα (όπου ΚΡ: Κρανίδι, ΚΜ: Κάμπος Κρανιδίου, Ε: Ερμιόνη, ΠΧ: Πορτοχέλι, Δ: Δίδυμα, ΚΛ: Κοιλάδα, Η: Ηλιόκαστρο, Θ: Θερμησία, Φ: Φούρνοι, Λ: Λουκαϊτι, Ρ: Ράδο, ΠΛ: Πελεή) και τον κωδικό αριθμό του δείγματος. Το ακρωνύμιο «Επαναλ» εμφανίζεται σε αναλύσεις δειγμάτων που αφορούν την Επαναληπτική Παρακολούθηση.

170727-ΚΡ_3333_21_27301468_0011000_1

170727-ΚΡ_3333_21_27301469_0011000_1

170727-ΚΡ_3333_21_27301470_0011000_1

170727-ΚΡ_3333_21_27301471_0011000_1

170727-ΚΜ_3333_21_27301474_0011000_1

170727-Ε_3334_19_27301484_0011000_1

170727-Ε_3334_19_27301485_0011000_1

170727-Ε_3334_19_27301486_0011000_1

170727-ΠΧ_3333_21_27301466_0011000_1

170727-ΠΧ_3333_21_27301467_0011000_1

170727-Δ_3333_21_27301476_0011000_1

170727-Δ_3333_21_27301477_0011000_1

170727-ΚΛ_3333_21_27301472_0011000_1

170727-ΚΛ_3333_21_27301473_0011000_1

170727-Η_3334_19_27301480_0011000_1

170727-Η_3334_19_27301481_0011000_1

170727-Θ_3334_19_27301482_0011000_1

170727-Θ_3334_19_27301483_0011000_1

170727-Φ_3333_21_27301475_0011000_1

170727-Λ_3333_21_27301479_0011000_1

170727-Ρ_3333_21_27301478_0011000_1

170727-ΚΛ-Επαναλ_3333_23_27310627_0009000_1

170727-ΚΡ-Επαναλ_3333_23_27310626_0009000_1

Advertisements

Kατηγορίες