Αναρτήθηκε από: deyaer | 8 Αύγουστος, 2018

Αναλύσεις νερού Ιουλίου 2018

Σας παραθέτουμε τις αναλύσεις νερού των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Ερμιονίδας, μετά από δειγματοληψίες που διενεργήθηκαν σύμφωνα με το «Πρόγραμμα παρακολούθησης ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας». Τα παρακάτω αρχεία είναι σε μορφή .pdf και τα ονόματα τους αποτελούνται από την ημερομηνία της δειγματοληψίας (π.χ. όπου 180724 η ημερομηνία 24/07/2018), ένα ακρωνύμιο για κάθε Ζώνη Παροχής Νερού (ΖΠΝ) (όπου ΚΡ-ΚΛ: Κρανιδίου – Κοιλάδας, Ε: Ερμιόνης, ΠΧ: Πορτοχελίου, Δ-Π: Διδύμων – Πελεής, Η: Ηλιοκάστρου, Θ: Θερμησίας, Φ: Φούρνων, Λ: Λουκαϊτίου, Ρ: Ράδου) και τον κωδικό αριθμό του δείγματος.

180724_ΚΡ-ΚΛ_0684_15_28300997_0011000_1

180724_Η_0684_15_28301000_0011000_1

180724_Θ_0684_15_28301001_0011000_1

180724_Φ_0684_15_28300998_0011000_1

180724_Λ_0684_18_28301467_0011000_1

180724_Ρ_0684_15_28300999_0011000_1

180808_ΚΡ_Επαναλ_0684_19_28321219_0009000_1

Advertisements

Kατηγορίες