Αναρτήθηκε από: deyaer | 30 Οκτωβρίου, 2019

Αναλύσεις νερού Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2019

Σας παραθέτουμε τις αναλύσεις νερού των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Ερμιονίδας, μετά από δειγματοληψίες που διενεργήθηκαν σύμφωνα με το «Πρόγραμμα παρακολούθησης ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας». Τα παρακάτω αρχεία είναι σε μορφή .pdf και τα ονόματα τους αποτελούνται από την ημερομηνία της δειγματοληψίας (π.χ. όπου 190926 η ημερομηνία 26/09/2019), ένα ακρωνύμιο για κάθε Ζώνη Παροχής Νερού (ΖΠΝ) (όπου ΚΡ-ΚΛ: Κρανιδίου – Κοιλάδας, Ε: Ερμιόνης, ΠΧ: Πορτοχελίου, Δ-Π: Διδύμων – Πελεής, Η: Ηλιοκάστρου, Θ: Θερμησίας, Φ: Φούρνων, Λ: Λουκαϊτίου, Ρ: Ράδου) και τον κωδικό αριθμό του δείγματος. Όπου αναφέρεται ο όρος «Επαναλ», οι αναλύσεις αφορούν επαναληπτική δειγματοληψία.

190926_ΚΡ-ΚΛ_0684_31_29391608_0011000_1__001

190926_Ε_0684_31_29391614_0011000_1__001

190926_ΠΧ_0684_31_29391609_0011000_1__001

190926_Δ-ΠΛ_0684_31_29391610_0011000_1__001

190926_Η_0684_31_29391615_0011000_1__001

190926_Θ_0684_31_29391616_0011000_1

190929_Φ_0684_31_29391613_0011000_1__001

190926_Λ_0684_31_29391612_0011000_1__001

190926_Ρ_0684_31_29391611_0011000_1__001

191016_ΕΡ_Επαναλ_0684_34_29421595_0009000_1

191016_ΠΧ_Επαναλ_0684_34_29421589_0011000_1

191016_Η_Επαναλ_0684_34_29421593_0011000_1

191016_Θ_Επαναλ_0684_34_29421594_0009000_1

191016_Λ_Επαναλ_0684_34_29421592_0009000_1

191016_Ρ_Επαναλ_0684_34_29421591_0009000_1


Kατηγορίες