Αναρτήθηκε από: deyaer | 12 Δεκεμβρίου, 2019

Αναλύσεις νερού Νοεμβρίου 2019

Σας παραθέτουμε τις αναλύσεις νερού των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Ερμιονίδας, μετά από δειγματοληψίες που διενεργήθηκαν σύμφωνα με το «Πρόγραμμα παρακολούθησης ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας». Τα παρακάτω αρχεία είναι σε μορφή .pdf και τα ονόματα τους αποτελούνται από την ημερομηνία της δειγματοληψίας (π.χ. όπου 191204 η ημερομηνία 04/12/2019), ένα ακρωνύμιο για κάθε Ζώνη Παροχής Νερού (ΖΠΝ) (όπου ΚΡ-ΚΛ: Κρανιδίου – Κοιλάδας, Ε: Ερμιόνης, ΠΧ: Πορτοχελίου, Δ-Π: Διδύμων – Πελεής, Η: Ηλιοκάστρου, Θ: Θερμησίας, Φ: Φούρνων, Λ: Λουκαϊτίου, Ρ: Ράδου) και τον κωδικό αριθμό του δείγματος. Όπου αναφέρεται ο όρος «Επαναλ», οι αναλύσεις αφορούν επαναληπτική δειγματοληψία.

191204_ΚΡ-ΚΛ_0684_46_29490719_0011000_1

191204_Ε_0684_46_29490723_0011000_1

191204_ΠΧ_0684_46_29490718_0011000_1

191204_Δ-ΠΛ_0684_46_29490720_0009000_1

191204_Η_0684_46_29490727_0011000_1

191204_Θ_0684_46_29490724_0009000_1

191204_Λ_0684_46_29490722_0009000_1

191204_Ρ_0684_46_29490721_0009000_1


Kατηγορίες