ΜΕΛΕΤΗ «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΕΛ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΓΙΑ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ»

Με την Απόφαση 243/2022 66ΥΚΟΡ3Θ-0ΑΡ του ΔΣ της ΔΕΥΑΕΡ εγκρίθηκε η τροποποίηση της προμελέτης «Αναβάθμιση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Κρανιδίου με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση μέρους της εκροής για επωφελείς χρήσεις», στην οποία περιλαμβάνεται πλήρης η μελέτη «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΕΛ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΓΙΑ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ».

η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μας για γνώση και ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

αρχική μελέτη

Advertisement

Μία απάντηση στο “ΜΕΛΕΤΗ «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΕΛ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΓΙΑ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ»”

  1. […] ΜΕΛΕΤΗ «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΕΛ ΚΡΑΝΙ… […]

Αρέσει σε %d bloggers: