Έγκριση τροποποίησης προμελέτης «Αναβάθμιση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Κρανιδίου με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση μέρους της εκροής για επωφελείς χρήσεις»

Με την Απόφαση 243/2022 66ΥΚΟΡ3Θ-0ΑΡ του ΔΣ της ΔΕΥΑΕΡ εγκρίθηκε η τροποποίηση της προμελέτης «Αναβάθμιση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Κρανιδίου με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση μέρους της εκροής για επωφελείς χρήσεις», στην οποία περιλαμβάνεται πλήρης η μελέτη «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΕΛ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΓΙΑ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ».

η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μας για γνώση και ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Advertisement
Αρέσει σε %d bloggers: