«Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας των υποδομών ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας».

Απόφαση 244/2022ΨΤΗΔΟΡ3Θ-ΗΓ4

Έγκριση των επικαιροποιημένων συμβατικών τευχών (όροι δημοπράτησης με παραρτήματα: τεχνική μελέτη, τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.) για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας των υποδομών ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας» και πρόταση συγκρότησης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Advertisement
Αρέσει σε %d bloggers: