ΔΙΚΤΥΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Στις Εγκαταστάσεις Ύδρευσης ανήκουν οι υδροληψίες (γεωτρήσεις, φρέατα, πηγές), τα αντλιοστάσια μεταφοράς νερού, οι δεξαμενές αποθήκευσης νερού και τα δίκτυα παροχής νερού. Παρακάτω εμφανίζεται πίνακας όλων των εγκαταστάσεων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας σε όλη την έκταση του Δήμου Ερμιονίδας (ενημέρωση Σεπτεμβρίου 2016).

%cf%85%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%82

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) πραγματοποιείται δευτεροβάθμια επεξεργασία.

Η πρωτοβάθμια επεξεργασία στοχεύει με την προεπεξεργασία στη μείωση του ρυπαντικού φορτίου και στην αφαίρεση του αιωρούμενου υλικού (οργανικού και ανόργανου) για την προστασία των εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού, την αποφυγή έμφραξης αγωγών και τελικώς της δυσλειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας. Με την πρωτοβάθμια καθίζηση αφαιρούνται τα καθιζάνοντα στερεά με μορφή πρωτοβάθμιας ιλύος (λυματολάσπης) και το υπερκείμενο υγρό αποτελεί την πρωτοβάθμια επεξεργασμένη εκροή.

Η δευτεροβάθμια επεξεργασία στοχεύει στην αφαίρεση των οργανικών ουσιών με τη βοήθεια του αερισμού (οξυγόνωσης).

Ε.Ε.Λ. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας (αστικών) Λυμάτων Κρανιδίου με κωδικό αριθμό GR25100801 έχει δυναμικότητα οργανικού φορτίου το χειμώνα 7.327 Μ.Ι.Π., το καλοκαίρι 10.167 Μ.Ι.Π. και μέγιστη 13.000 Μ.Ι.Π. Την παρουσίαση στη Βάση Δεδομένων Παρακολούθησης Λειτουργίας της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορείτε να τη δείτε εδώ GR25100801-Kranidi.

Η κατασκευή της εγκατάστασης ολοκληρώθηκε το 1995 με το πρόγραμμα χρηματοδότησης ENVIREG και τέθηκε σε λειτουργία το 2001.

Η Ε.Ε.Λ. Κρανιδίου δέχεται αστικά λύματα βόθρων (βοθρολύματα) από όλο το Δήμο Ερμιονίδας. Στην Ε.Ε.Λ. Κρανιδίου τα βοθρολύματα αερίζονται και κατόπιν διοχετεύονται στην Ε.Ε.Λ. μαζί με τα αστικά λύματα για δευτεροβάθμια επεξεργασία. Το υγρό προϊόν στην έξοδο της Ε.Ε.Λ. απολυμαίνεται με χλώριο (NaOCl) που έχει και υπολειμματική δράση, μέχρι το ρέμα «Λουτρό Κουσεΐνη».

Η επεξεργασία της παραγομένης ιλύς γίνεται με πάχυνση σε δεξαμενές βαρύτητας. Σταθεροποιείται με παρατεταμένο αερισμό και μηχανική αφυδάτωση.

Δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε όλα τα στάδια της επεξεργασίας πραγματοποιούνται κάθε μήνα για τον έλεγχο λειτουργίας της εγκατάστασης και τη δυνατότητα προγραμματισμού της για τον επόμενο μήνα.

Υπάρχει προμελέτη για επέκταση και αναβάθμιση της Ε.Ε.Λ. Κρανιδίου (τριτοβάθμια επεξεργασία) για χρήση των υγρών προϊόντων προς απεριόριστη άρδευση.

Ε.Ε.Λ. ΕΡΜΙΟΝΗΣ

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας (αστικών) Λυμάτων Ερμιόνης με κωδικό GR2510060110 έχει δυναμικότητα οργανικού φορτίου 2514 Μ.Ι.Π. Την παρουσίαση στη Βάση Δεδομένων Παρακολούθησης Λειτουργίας της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορείτε να τη δείτε εδώ GR2510060110-Ermioni.

Η κατασκευή της εγκατάστασης ολοκληρώθηκε το 2003 με το πρόγραμμα χρηματοδότησης ENVIREG, ΕΑΠΤΑ, ΕΠΠΕΡΑ και τέθηκε σε λειτουργία το 2008.

Η Ε.Ε.Λ. Ερμιόνης δέχεται τα αστικά λύματα που αποχετεύονται (κατά 90%) με δίκτυο από τον οικισμό της Ερμιόνης με τη χρήση 4 (τεσσάρων) αντλιοστασίων στα Μαντράκια, στο Μπίστι, στο Λιμάνι και στο Γήπεδο.

Το υγρό προϊόν απολυμαίνεται με χλώριο (NaOCl) που έχει και υπολειμματική δράση. Η επεξεργασία της παραγομένης ιλύς γίνεται με πάχυνση σε δεξαμενές βαρύτητας. Σταθεροποιείται με παρατεταμένο αερισμό και μηχανική αφυδάτωση.

Δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε όλα τα στάδια της επεξεργασίας πραγματοποιούνται κάθε μήνα για τον έλεγχο λειτουργίας της εγκατάστασης και τη δυνατότητα προγραμματισμού της για τον επόμενο μήνα.

Αρέσει σε %d bloggers: